Sản phẩm | NH Foods Vietnam Sản phẩm

Sản phẩm

Xúc xích Đức xông khói bao 200g

 

Xúc xích Đức xông khói bao 250g

 

Xúc xích Đức xông khói bao 500g

 

Pate gan heo vỉ 200g

 

Dăm bông xông khói bao 200g

 

Ba rọi xông khói bao 200g

 

Ba rọi xông khói bao 500g

 

Salami baton bao 100g

 

Xúc xích khô tiêu bao 200g