Niềm vui ẩm thực | NH Foods Vietnam Niềm vui ẩm thực

NIỀM VUI ẨM THỰC

Hải Cẩu

 

 

Cách làm:

1. Cắt tại các vị trí như hình để tạo đầu, đuôi và tay cho hải cẩu.

2. Cắt rãnh vào phần đầu và cắt hình chữ V vào phần đuôi hải cẩu như hình.

3. Gắn đuôi hải cẩu vào đầu ở chỗ rãnh đã cắt ở bước 2.

4. Cắt đôi phần tay ở bước 1 để tạo 2 tay cho hải cẩu, sau đó gắn vào đầu bằng sợi mì Ý.

5. Gắn 2 hạt mè đen làm mắt hải cẩu.

 

Lưu ý:

Khi cắt để chia đầu, đuôi và chân, cắt xéo theo góc 45 độ để hải cẩu nhìn đẹp hơn.

 

← Trở về