Niềm vui ẩm thực | NH Foods Vietnam Niềm vui ẩm thực

NIỀM VUI ẨM THỰC

 

Cách làm:

1. Cắt xéo ở vị trí 1/3 chiều dài cây xúc xích như hình.

2. Lấy phần dài hơn ở bước 1, cắt hình chữ V như hình để làm đuôi cá.

3. Cắt các đường hình lưới lên 2 bên mình cá để tạo vảy. Cắt hình chữ V như hình để làm miệng cá.

4. Gắn 2 hạt mè đen lên 2 bên phía trên miệng cá để làm mắt cá.

 

Lưu ý:

Chiên sơ trên chảo nóng để vảy cá tách ra nhìn sẽ đẹp hơn.

← Trở về