Niềm vui ẩm thực | NH Foods Vietnam Niềm vui ẩm thực

NIỀM VUI ẨM THỰC

 

Cách làm:

1. Đặt cây xúc xích nằm ngang, cắt xéo ở điểm 1/3 chiều dài cây xúc xích như hình để được 2 phần A và C. Lấy phần C cắt ngay mặt cắt xéo thành 2 đường xéo song song  để được 2 miếng mỏng B dày 1mm.

2. Lấy phần A cắt xéo ngay mặt cắt để được 1 miếng mỏng dày 1mm, sau đó tỉa đường zic zac để làm mào gà.

3. Gắn 2 miếng mỏng B ở bước 1 vào đuổi của phần C bằng sợi mì ý. Cắt một miếng cà rốt hình tam giác, khoét một rãnh nhỏ trên đầu miếng C rồi gắn mào và miếng cà rốt vào để tạo mỏ và mào gà.

4. Lấy 2 hạt mè đen gắn làm mắt gà.

 

Lưu ý:

Khi cắt miếng cà rốt làm mỏ gà, cần cắt sắt nhọn để nhìn giống gà hơn.

← Trở về